Var med och starta Aröds kvarn igen.

Föreningen har inför hösten påbörjat upprustning av Aröds kvarn. Det är dämmet och rännan som skall förnyas och arbetet beräknas pågå fram till hösten 2022. Föreningen har sökt och erhållit generösa bidrag från Konung Gustav VI Adolfs kulturfond och från Länsstyrelsen i Västra Götaland, kulturmiljö. Sammantaget utgör bidragen en bra grundplåt för att kunna påbörja arbetena, men mer medel behöver tillföras projektet.

Under hösten kommer befintlig ränna och dämmets utskovspartier att rivas varefter en uppstädning av området under rännan görs.

En noggrann inmätning av anläggningen kommer att ske, då det är viktigt att inte förändra nivåerna i dammen och för att rätt lutning erhålls på rännan när den byggs om.

Under hösten görs också en del materialinköp, medan huvuddelen av arbetena sker under sommaren 2022, då vattennivåerna tillåter.

Bifogat informationsblad  ger en bra överblick av hur upprustningen kommer att ske.

Vi har under förberedelserna haft samråd med Länsstyrelsen och Bohusläns museums bebyggelseantikvarier samt ägarna till den samfällda fastigheten som Aröds kvarn står på. Samtliga ställer sig positiva till upprustningen. Vi har också tagit hjälp av en extern expert (certifierad i dammsäkerhetsfrågor) som har granskat vårt material.

Vi kommer att anlita lokala entreprenörer för de arbetsmoment som vi inte klarar av med egna resurser. Vi välkomnar föreningens medlemmars hjälp i projektet, antingen med handkraft eller med ekonomiska bidrag.

Vi bedömer att det nuvarande maskineriet, vattenhjul och kuggdrifter, kommer att fungera den dagen då vi åter kan släppa på vatten. Målsättningen är att åter kunna uppta malning av mjöl i stenarna. En viktig del av projektet är att föra kunskapen om malning vidare till yngre medlemmar.

Vill du veta mer om upprustningen, eller medverka med handkraft under arbetena, kontakta Inge Magnusson eller Arne Bergström. Ekonomiska bidrag tas tacksamt emot via bankgiro 392-4156 eller swish 123 077 94 47. Ange ändamål ”Aröds kvarn”.

Senaste nytt
Prenumerera
Gör som 127 andra prenumeranter och prenumerera på vårt nyhetsbrev! Det är helt gratis och du kan säga upp prenumerationen precis när du vill!
Vi hanterar din e-postadress 100 % säkert!
Gamla sidorna

Besök gärna vår tidigare hemsida!
Klicka HÄR!

Observera att mycket av den information som finns där fortfarande är relevant, men att tidsbestämda inlägg kan vara inaktuella.

Statistik:
  • 75Den här sidan:
  • 226951Läsningar totalt:
  • 18Besökare idag:
  • 0Besökare online nu:
Arkiv