Styrelsens informationssida

Nästa programkommittémöte blir 19 september 19.00 på Bella Vista.

Anteckningar (klicka på understruken text) från möten: 14 augusti,  26 juni,  5 juni3 april20 februari, 16 januari 2018,  31 oktober,  20 september30 augusti,  25 april 2017,  14 februari 2017,  10 januari 2017,  8 november (bilaga),  mötet 27 september,  mötet 30 augusti ,  mötet 28 juni ,  mötet 24 maj,

Gemensamhetsträff i Resteröds skola måndag 3 oktober 2016- Arbetsbeskrivning av byalag och kommittéer   Grupparbete – resultat Vad Hur Vem

Uppföljningsmöte på Bella Vista onsdag 2 november 18.30 2016. Redovisning av arbetsuppgifter för Byalag och Kommittéer

Nästa styrelsemöte blir  5 oktober 11.00 på Bella Vista. Protokollen från styrelsemöten finns under separata flikar. Samrådsmöte med Lyckorna kvarnkommitté och   möte med Ljungskile Dansare och Spelmän 12 juni 2017

Styrelsen 2018  (föreningens stadgar som pdf)

Lars-Magnus Olovson, ordförande, Anders Krylberg, sekreterare, Dorotea Westbring, kassör, Marita Svantesson, vice ordförande,  Anna-Clara Olofsson, vice sekreterare, Ingemar NordmarkAnn Halldin,  Jerry Nerstrand .

Ersättare Birgitta Abrahamsson och Inger Karlsson. En vakant ersättare kvarstår.

Byalagen 2018 (sammankallande understrukna)

* Ljung           vilande

* Resteröd     vilande

* Grinneröd  Kenneth Hansson, Kerstin Johansson, Göte Natanaelsson, Niklas Rudolfsson och Ingrid Kennborn.

Ledamöter i arbetskommittéerna 2018

* Bella Vista  René Bengtsson , Birgitta Hallberg

Bella Vista, Lyckorna torp o kvarn, Aröds kvarn – Utomhus  Birgitta Abrahamsson och Åke Strömberg

* Museet        Marita Svantesson, Carmen Hergens, Rickard Sjöfelt och Inger Karlsson.

* Dokumentation Vilande

* Foto              Ingemar Nordmark  och Johannes Johnsson. fotoarkiv.ljungskileorten@gmail.com

* Hemsidan   Anna-Clara Olofsson, med studiecirkel

* Natur/Miljö   Lars-Magnus Olovson, Stefan Edman, Inger Karlsson, Anders Krylberg och Åke Agneman.

* Lyckorna torp och kvarn Åke Strömberg, Rickard Nilsson, Arne Bergström, Eva Bergström och Bo Wåhlemark.

* Torp-inne   Cathrine Abrahamsson, Elisabeth Bagge och Eva-Lena Berglund.

* Vadet          Ingrid Kennborn och Anders Antonsson

Loppis          Gunvor Jonsson och Karin Johansson.

Aröds kvarn Rolf Hermansson (Berg), Renè Bengtsson, Ove Natanaelsson, Kerstin Natanaelsson, Eva Hellström och Bertil Johansson.

* Restenäs Smedja   Anders Rasmusson och Arne Rosèn

Redaktionskommittèn   Lars-Magnus Olovson

* Byggnadskommittèn   Rolf Hermansson (Korsviken), Tomas Peterson,  Inge Magnusson, Bertil Johansson och Sören Larsson.

Ordinarie revisorer Gunnar Falkeby och Anita Natanaelsson

Revisorssuppleanter Bertil Olausson och Ingrid Kennborn

Valberedning :

Styrelsen utser 3 ledamöter och 1 suppleant till Backamostiftelsen:  omval på Johnny Stolts och Kerstin Johansson.  Jerry Nerstrand och  ersättare Staffan Mattiasson kvarstår ett år.

Revisor till Backamostiftelsen; ordinarie: Eva Lundell

Kommande evenemang
Senaste nytt
Gamla sidorna

Besök gärna vår tidigare hemsida!
Klicka HÄR!

Observera att mycket av den information som finns där fortfarande är relevant, men att tidsbestämda inlägg kan vara inaktuella.

Statistik:
  • 4118Den här sidan:
  • 118224Läsningar totalt:
  • 9Besökare idag:
  • 0Besökare online nu:
Arkiv