Styrelsens informationssida

Programkommittén har numer egen informationssida
de har nästa möte 11 oktober, 11.00 – på Bella Vista

Nästa styrelsemöte blir måndag 18 oktober 18.00 på Bella Vista.

Önskemål har framkommit att våra Nyhetsbrev även får en länk här:

2021 Nr 1 (20210114) Nr 2 (20210204) Nr 3 (20210303) Nr 4 (20210410)
Nr 5 (20210425 Nr 6/7 (20210701) Nr 8 (20210804) Nr 9 (20210908)

2020 Nr 1 (20200124) Nr 2 (20200311) Nr 3 (20200323) Nr 4 (20200408)
Nr 5 (20200507) Nr 6 (20200618) Nr 7 (20200709) Nr 8 (20200808)
Nr 9 (20200914) Nr 10 (20201019) Nr 11 (20201124) Nr 12 (20201216)

Vårt årsmöte blev digitalt via zoom / telefon lördag 27 februari 13.00

skärmbild från digitalt årsmöte via zoom 27 februari

separat informationssida finns upplagd som inlägg för alla dokument och där fanns även länk till årsmötet 
  (Protokollen från årsmöten och styrelsemöten finns under separata flikar)

Här är även länkar till alla dokument för stämman. Föredragningslista, Verksamhetsberättelser 2020, Bokslut med Balans- och Resultatrapport, Revisionsberättelse, Verksamhetsplaner 2021, Valberedningens förslag. Budget

Nya styrelsen vald på digital årsstämma 27 februari 2021
Kent Axelsson, ordförande, Arne Bergström, vice ordförande, Dorotea Westbring, kassör, Eva Bergström sekreterare, Anna-Clara Olofsson vice sekreterare, Ingemar Nordmark, Johannes Johnsson, Kerstin Larsson, och Agneta Persson
Ersättare: Gunilla Hermansson, Ingrid Moeschlin och Catherine Westvig

Byalagen 2021 
Sammankallande har angiven e-post
* Grinneröd  Kenneth Hansson, Kerstin Johansson, Göte Natanaelsson, Niklas Rudolfsson, Ingrid Kennborn, Kent Axelsson och Birgit Andersson.
http://grinnerod.se/grinnerods-byalag
* Ljung vilande
* Resteröd  Elisabeth Moberg, Lena Abrahamsson, Kerstin Larsson, Gunilla Hermansson och Gun Klingvall,

Ledamöter i arbetskommittéerna 2021
Sammankallande har angiven e-post

* Bella Vista inomhus Elisabeth Bagge, Karin Torkelsson, Eva-Lena Berglund och Marita Svantesson

Bella Vista utomhus Kent Axelsson , Ingemar Abrahamsson, Catherine Westvig och Ingrid Moeschlin

* Museet med handelsbod  Marita Svantesson, Carmen Hergens, Rickard Sjöfelt, Elisabeth Bagge och Åke Strömberg

* Dokumentation/Foto Ingemar Nordmark, Johannes Johnsson, Agneta Persson och Anders Krylberg med studiecirkel  fotoarkiv.ljungskileorten@gmail.com

*Information/Hemsidan/Redaktion  Anna-Clara Olofsson med studiecirkel

* Marknadsansvarig Kent Axelsson

* Natur/Miljö   Stefan Edman, Inger Karlsson, Åke Agneman, Mats Jacobsson, Anders Söderlund, Helen Jacobson och Lars-Magnus Olovson

* Lyckorna torp och kvarn, Vadet  Arne Bergström (kvarnen), Eva Bergström (växter), Åke Strömberg, Rickard Nilsson, Bo Wåhlemark, Elisabeth Bagge (torpet), Eva-Lena Berglund, Anders Antonsson och
Ingrid Kennborn (Vadet)

Aröds kvarn  Rolf Hermansson (Berg), Greger Olofsson, Thomas Klingvall och Arne Bergström

* Restenäs Smedja  Anders Rasmusson, Sören Larsson. Arne Rosèn och Axel Ryberg

* Byggnadskommittèn   Rolf Hermansson (Korsviken), Tomas Peterson, Inge Magnusson, Kjell Sällström, Christer Brattwall och Sören Larsson. Sammankallande utses av gruppen.

Programkommittén Kommittén skall bestå av minst 1 representant från övriga kommittéer/byalag. Anteckningar från möten finns att tillgå.

Ordinarie revisorer  Per Schwartzman och Anita Natanaelsson

Revisorssuppleanter  Anna Alvegren och Brita Jacobsson

Valberedning : Ingrid Kennborn och Gun Klingvall

Styrelsen utser representant till Bhf:s årsstämma 2021

Backamo Lägerplats   http://backamolagerplats.se/

För närvarande är följande ledamöter är utsedda av hembygdsföreningen:

Ordinarie: Kerstin Johansson, Jerry Nerstrand och Staffan Mattiasson. Ersättare: Arne Bergström

Revisor till Backamostiftelsen; ordinarie: Eva Lundell

Anteckningar från Programkommitténs möten och information finns numer på separat sida (klicka på understruket datum om du vill läsa) senaste mötet 14 juni

Nytt förslag till stadgar revideras och är under omarbetning

Gällande stadgar godkända och gällande från årsmöte 2009

Blankett för mottagning av gåvor, donationer

Blankett för uthyrning av lokaler och tjänster med prislista. 20190729.

Instruktion för bagare. Gäller bakning i Vadet. 20210305

Checklista för samtliga aktiviteter, (förutom sommaröppna lördagar på Bella Vista) obs viktigt att evenemangsansvarig person ifylls. 20190729

PA- anläggning -manualer:

Instruktioner för bärbar ljudanläggning

Instruktioner för STAGEPAS ljudanläggning med 2 högtalare, mickar etc

Anteckningar från Grinneröds byalag 2 oktober

Byalag/Kommittéers uppdrag i  Ljungskileortens Hembygdsförening 20190117 presenterade på årsstämman 20190316

Samrådsmöte med Lyckorna kvarn-kommitté och   möte med Ljungskile Dansare och Spelmän 12 juni 2017

Kommande evenemang
Senaste nytt
Prenumerera
Gör som 138 andra prenumeranter och prenumerera på vårt nyhetsbrev! Det är helt gratis och du kan säga upp prenumerationen precis när du vill!
Vi hanterar din e-postadress 100 % säkert!
Gamla sidorna

Besök gärna vår tidigare hemsida!
Klicka HÄR!

Observera att mycket av den information som finns där fortfarande är relevant, men att tidsbestämda inlägg kan vara inaktuella.

Statistik:
  • 6209Den här sidan:
  • 187104Läsningar totalt:
  • 14Besökare idag:
  • 1Besökare online nu:
Arkiv