Styrelsens informationssida

Nästa programkommittémöte blir 20 november 11.00-  på Bella Vista.

Anteckningar (klicka på understruken text) från möten:  16 oktober ,19 sept,  14 augusti,  26 juni,  5 juni3 april20 februari, 16 januari 2018,  31 oktober,  20 september30 augusti,  25 april 2017,  14 februari 2017,  10 januari 2017,  8 november (bilaga),  mötet 27 september,  mötet 30 augusti ,  mötet 28 juni ,  mötet 24 maj,

Arbetsbeskrivning av byalag och kommittéer   Grupparbete 2016 – resultat Vad Hur Vem

Uppföljningsmöte på Bella Vista onsdag 2 november 18.30 2016. Redovisning av arbetsuppgifter för Byalag och Kommittéer

Nästa styrelsemöte blir  22 november 15.00 på Bella Vista. Protokollen från styrelsemöten finns under separata flikar. Samrådsmöte med Lyckorna kvarnkommitté och   möte med Ljungskile Dansare och Spelmän 12 juni 2017

Styrelsen 2018  (föreningens stadgar som pdf)

Marita Svantesson från 20181022 tjänstgörande ordförande, Dorotea Westbring, kassör, Anna-Clara Olofsson från 20181022 sekreterare, Ingemar NordmarkAnn Halldin från 20181022 vice ordförande,  Jerry Nerstrand från 20181022 vice sekreterare. 3 vakanta styrelseledamöter kvarstår.
Birgitta Abrahamsson och Inger Karlsson  är ersättare samt en vakant kvarstår.

Lars-Magnus Olovson, avgick 20181018 som ordförande och ur styrelsen, Anders Krylberg, avgick 20181020 som sekreterare och ur styrelsen.

Byalagen 2018 (sammankallande understrukna)

* Ljung           vilande

* Resteröd     vilande

* Grinneröd  Kenneth Hansson, Kerstin Johansson, Göte Natanaelsson, Niklas Rudolfsson och Ingrid Kennborn.

Ledamöter i arbetskommittéerna 2018

* Bella Vista  René Bengtsson 

Bella Vista, Lyckorna torp o kvarn, Aröds kvarn – Utomhus  Birgitta Abrahamsson och Åke Strömberg

* Museet        Marita Svantesson, Carmen Hergens, Rickard Sjöfelt och Inger Karlsson.

* Dokumentation Vilande

* Foto              Ingemar Nordmark  och Johannes Johnsson. fotoarkiv.ljungskileorten@gmail.com

* Hemsidan   Anna-Clara Olofsson, med studiecirkel

* Natur/Miljö   Stefan Edman, Inger Karlsson och Åke Agneman. Lars-Magnus Olovson avgick 20181018 

* Lyckorna torp och kvarn Åke Strömberg, Rickard Nilsson, Arne Bergström, Eva Bergström och Bo Wåhlemark.

* Torp-inne   Cathrine Abrahamsson, Elisabeth Bagge och Eva-Lena Berglund.

* Vadet          Ingrid Kennborn och Anders Antonsson

Loppis          Gunvor Jonsson och Karin Johansson.

Aröds kvarn Rolf Hermansson (Berg), Renè Bengtsson, Ove Natanaelsson, Kerstin Natanaelsson, Eva Hellström och Bertil Johansson.

* Restenäs Smedja   Anders Rasmusson och Arne Rosèn

Redaktionskommittèn   Lars-Magnus Olovson avgått 20181018

* Byggnadskommittèn   Rolf Hermansson (Korsviken), Tomas Peterson,  Inge Magnusson, Bertil Johansson och Sören Larsson.

Ordinarie revisorer Gunnar Falkeby och Anita Natanaelsson

Revisorssuppleanter Bertil Olausson och Ingrid Kennborn

Valberedning : Ingrid Kennborn, Gun Klingvall och Rolf Hermansson, Berg

Styrelsen utser 3 ledamöter och 1 suppleant till Backamostiftelsen:  omval på Johnny Stolts och Kerstin Johansson.  Jerry Nerstrand och  ersättare Staffan Mattiasson kvarstår ett år.

Revisor till Backamostiftelsen; ordinarie: Eva Lundell

Kommande evenemang
 1. “Jul på Bella Vista”

  8 december 10:00 - 15:00
 2. “Jul på Bella Vista”

  15 december 10:00 - 14:00
 3. “Kura skymning” med Stefan Edman

  3 februari, 2019 15:00 - 17:00
Senaste nytt
Gamla sidorna

Besök gärna vår tidigare hemsida!
Klicka HÄR!

Observera att mycket av den information som finns där fortfarande är relevant, men att tidsbestämda inlägg kan vara inaktuella.

Statistik:
 • 4265Den här sidan:
 • 124142Läsningar totalt:
 • 327Besökare idag:
 • 0Besökare online nu:
Arkiv